Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας – (Certificates)

 

  1. Michigan State University Exams (MSU), CELC, CELP.

  2. Michigan Exams, ECCE, ECPE.

  3.  Test of Interactive English (T.I.E.) όλα τα επίπεδα.